เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

กรมการสัตว์ทหารบก จัดพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             กรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายทองฑีฆายุ) จังหวัดนครปฐม จัดพิธีส่งกำลังพลพร้อม สุนัข ลา ม้า ลงปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             วันที่ 25 กันยายน 2558 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ ทหารบก เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลลงปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 โดยมี นางดวงหทัย อ่อนน่วม ประธานชมรมแม่บ้านกรมการสัตว์ทหารบก นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอเมืองนครปฐม พันตำรวจเอกไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เข้าร่วมในพิธี และมี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

             พันโทดนัย สุมานิก หัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กล่าวรายงานว่า ตามที่ กรมการสัตว์ทหารบก โดยกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก และ กองพันสุนัขทหาร ได้จัดกำลังหน่วยบรรทุกต่างๆ ในการปฏิบัติราชการสนาม ในปี 2559 จำนวน 4 แผนงานประกอบด้วย แผนงานป้องกันชายแดน แผนงานปกติแผนงานสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและแผนงานอื่นๆ รวมยอดอัตรากำลังพล 553 นาย สุนัขทหาร 2541 ตัว และสัตว์ต่างๆอีก 305 ตัว จึงได้มีพิธีการจัดส่งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นทุกปี ซึ่งได้มีการนิมนต์พรพรมเวที เจ้าคณะภาค 15 และผู้มีเกียรติและบรรดาครอบครัว รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้มาร่วมให้กำลังใจก่อนที่จะมีการลงไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี หมุนเวียนลงไปยังหน่วยต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังจากหน่วยต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             ด้าน พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กล่าวว่า กรมการสัตว์ทหารบก ได้รับมอบภารกิจจาก กองทัพบก ขึ้นสนับสนุนหน่วยกำลังรบ มายอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบจะไม่รุนแรงดังเช่นในอดีต ได้มีการกำชับว่าไม่ให้กำลังพลมีความประมาท และขอให้ตระหนักในภารกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะการตรวจค้นทุ่นระเบิดและกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งต้องมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งขอให้กำลังพลทุกนายมีการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายและมีความปลอดภัยทุกนายก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่

             ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ได้มอบพระเครื่องบูชาให้กับกำลังพลทุกนาย รวมถึงการเปิดให้มีการร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจจากครอบครัว และกำลังพลภายในหน่วยรวมถึงประชาชนที่มาร่วมเป็นเกียรติก่อนจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว

พิมพ์

ที่ปรึกษา รมว.สำนักนายกรัฐมนตรีตรวจปัญหาการปล่อยน้ำเสียของโรงงานที่จังหวัดนครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐม หลังจากชาวบ้านและเกษตรกรเดินทางไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

             วันที่ 24 กันยายน 2558 นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณพื้นที่ของบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด และ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลังชาวบ้านและเกษตรกรได้เดินทางไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรี ผ่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้พืชผลทางการเกษตรต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และได้เรียกร้องให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและน้ำเค็ม อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน พร้อมมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระยะยาว และชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด

             นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่า ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่มั่นใจกับระบบบำบัดน้ำเสียของทางโรงงาน เนื่องจากยังมีน้ำเสียออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นระยะๆ อีกทั้งบริเวณคู คลอง มีผักตบชวา และวัชพืชขึ้นอยู่หนาแน่น อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะได้หาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดลอกคู คลอง ตลอดทั้งสาย เพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำเน่าเสีย ขณะที่ทั้งสองโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ค่อนข้างได้มาตรฐาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวัน และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ โดยติดตั้งไว้บริเวณหน้าโรงงาน ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะได้นำข้อมูลทั้งหมดรายงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว เพื่อให้ภาคประชาชนกับภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

พิมพ์

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ ในพื้นที่อำเภอบางเลน

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

             วันที่ 23 กันยายน 2558 นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบางเลน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางเลน ได้แก่ นางสาวพัชรี ชัยยะ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพญา , นายพิน กรรณ์สนธิ์ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 1 ตำบลลำพญา , นายสุนทร ทองลอย บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลา และ นายอนันต์ คงคาหลวง บ้านเลขที่ 298 หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

             นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 24 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,889,137 บาท สำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่จะใช้งบประมาณ 80,000 - 120,000 บาท ส่วนการปรับปรุง ซ่อมแซม จะพิจารณาจากสภาพบ้านตามความเป็นเป็นจริง โดยคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งการสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอต่างๆ อีกทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสาในพื้นที่ ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอีกด้วย