เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมกิจกรรมผู้ว่าพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม

Posted in Uncategorised

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ณ. มัสยิดดารู้ลอิสลาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น.