เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัคร Bike for MOM

Posted in Uncategorised

จังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัคร Bike for MOM โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.45 น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนประมาณ 300 คน