เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง" ณ โรงเรียนประชาบำรุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Posted in Uncategorised

วันที่ 2 ก.พ.2558 เวลา 07.30 น. นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนประชาบำรุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตะโหมด ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาบำรุง เข้าร่วมกิจกรรม