เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวนา เปลี่ยนผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข

Posted in Uncategorised

วันอังคารที่ 14 ต.ค.57 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับ อปท จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวนาเปลี่ยนผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวนา เปลี่ยนผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หนึ่งในโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรื่องน้ำ และการบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ำ พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกขนส่งผักตบชวาจำนวน 73 คัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการนำเศษวัชพืชเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อกลับคืนสู่ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก