เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์"ผู้ว่าฯพาเข้าวัด"

Posted in Uncategorised

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้ว่าฯพาเข้าวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดเขาป้าเจ้ ม.4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ, ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

..