พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง ณ ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมด้วย