พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

             วันที่ 29 กันยายน 2558 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ณ บริเวณร้านแม่เอย ถนนเพชรเกษม ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตเกษตร อีกทั้งเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างอำนาจการต่อรอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ

             นางสุวรรณา ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ในครั้งนี้ ได้พิจารณาและคัดเลือกร้านแม่เอย บริหารงานโดยนายดิศรณ์ มาริษชัย ซึ่งเป็นสานประกอบการที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม ในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ ข้าวต้มมัด ขนมแกงบวดมัน เผือก ฟักทอง ถั่วดำ มันต้มขิง มัสมั่นไก่ ไก่ผัดเขียวหวาน ไก่ผัดกระเพรา ซึ่งสามารถเก็บได้ถึง 1 ปี และขนมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ได้มีการเชื่อมโยงสินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดอื่นๆ เช่น ข้าวหอมกาญจน์ จากจังหวัดกาญจนบุรี และในอนาคตจะได้มีการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งของจังหวัดนครปฐมและภูมิภาคอื่นๆ มาวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฯแห่งนี้ เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น