พิมพ์

มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 ก.ย. 58 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน /ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับภาค ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์จำนวน 1 หมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการ

             ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกชุมชนทางหลวง เทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมการประกวดตามโครงการในพื้นที่ระดับภาค 7 เนื่องจากเป็นชุมชนต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผลการตัดสินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนฯระดับภาค รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ชุมชนทางหลวงเทศบาลนครนครปฐม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 10,0000 บาท