พิมพ์

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนอาชีพให้กับผู้พิการ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนอาชีพให้กับผู้พิการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้พิการในด้านต่างๆ ทั้งนี้โรงพยาบาลนครปฐมได้รับผู้พิการที่มีความพิการด้านร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ชื่อนายเอกยุทธ ศรีเพชร อยู่บ้านเลขที่ 186/83 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้เข้าทำงานในแผนกเภสัชกรรม งานคลังยา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเป็นการขอบคุณที่เป็นหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้พิการและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆในจังหวัดนครปฐม